واقعیت افزوده(مقالات علمی)

واقعیت افزوده (AR) لایه ی دیجیتالی از محتوا است که از زاویه ی دید دوربین موبایل یا تبلت یا وب کم و … روی دید کاربر قرار می گیرد و به این طریق اطلاعات و یا اشیاء جدیدی را به محیط واقعی اضافه می کند. واقعیت افزوده باعث تعامل بیشتر مشتری و برند شده و باعث شهرت برند در بکارگیری تکنولوژی های جدید می شود و همچنین مشتری را در دنبال کردن اخبار و حوادث جدید برند ترغیب می کند.

واقعیت افزوده

اضافه کردن اطلاعات به تصاویر به چه ترتیبی امکام پذیر است؟

اضافه کردن تابلوها در محیط، محیا کردن نشان ها و علائم محیطی و کلا علائم فیزیکی در محیط که مشکلات خود را دارد و البته محدودیت های فیزیکی که لازم به توضیح نیست، در مقابل روش های اضافه کردن اطلاعات توصیفی یک محیط یا یک شیء و ...